Mouse bungee – co to jest?

Mouse bungee – co to jest?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Rok 1994 — począ­tek histo­rii mouse bun­gee

Mouse bun­gee to jeden z tych gadże­tów, co do któ­rych można mieć wąt­pli­wo­ści o sensie jego ist­nie­nia. Choć nie powstał z myślą o gamingu, ofe­ro­wany jest dziś jako ele­ment wypo­sa­że­nia dla gra­czy.

Pierw­szy egzem­plarz pocho­dzi z roku 1994 i sta­no­wił uzu­peł­nie­nie dla pod­kładki pod mysz. Pozwa­lał pozbyć się pro­blemu wszech­obec­nych kabli, plą­ta­ją­cych się wokół każ­dego kom­pu­tera.

Ory­gi­nalny pro­dukt nie przy­jął się na rynku i w roku 2010 patent kupił Razer Inc.

Czy warto mieć mouse bun­gee?

Mouse bun­gee utrzy­muje kabel myszy wysoko ponad powierzch­nią biurka. Dzięki temu ruchy myszą są szybsze. Wielu gra­czy twier­dzi, że ten patent pozwala im osią­gać zna­ko­mite wyniki w roz­gryw­kach. Prze­ciw­nicy mówią o zaj­mo­wa­niu biurka nie­przy­dat­nym baje­rem. W pro­sto­cie siła, przy­po­mi­nają.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*